HOME | WORLD | EMAIL | SUOMI | KARJALA |Wincapita oli tuottoisan valuuttakaupan harjoittamisen Englannissa aloittanut perinteinen "dealing desk broker", joka joutui raskaasti lainvastaisella tavalla toimineiden Suomen valtion virsumiesten tuhoamaksi Wincapitaan tehdyssä hyökkäyksessä. Tämä paljastuu dokumentein todeksi näytettynä haastehakemuksesta (PDF 5.4 MB), jonka on laatinut OTL, ekonomi Ilkka Pitkänen -- mutta virsumiesten erikoisoperaatiota ei saa kutsua sodaksi eikä terrorismiksi.

Vieläkin pahempana sama rikoskokonaisuus ilmenee oikeuskanslerinviraston asiakirjasta OKV/572/1/2020 ja apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin tekemästä päätöksestä, jonka on lähettänyt esittelijäneuvos Terhi Arjola-Sarja kantelun 13. joulukuuta 2022 johdosta.

Asiakirjoissaan sekä oikeuskanslerinvirasto että eduskunnan oikeusasiamies tunnustavat ja todistavat kaikki seuraavat teonkuvaukset mainiten yhtäpitävästi, että virsumiehillä on oikeus pahoinpidellä, vammauttaa, tehdä tuhotöitä, järjestää näytösoikeudenkäyntejä, vainota ja murhata ilman vähäistäkään pelkoa joutua tekemistään rikoksista minkäänlaiseen vastuuseen.

Wincapitasta on tehty myös elokuva. Katso traileri!

Ilkka Pitkänen on menehtynyt huhtikuussa 2024

youtube.com/watch?v=h7YA48Gv0wY


Epäselväksi sen sijaan edelleen jää oliko itseään virkamiehiksi kutsuvien jengiytyneiden virsumiesten ja samaan jengiin liittyneiden toimittajien tarkoituksena tuhota osto- ja myyntisignaalit tarjoava järjestelmä ja sellaisen vaativa kehitystyö vaiko Wincapitaan osallistuneiden henkilöiden elämä ja omaisuus. Tätä toimialaa laajasti ja syvällisesti tuntevana sivullisena voin vain todeta, että molemmat virsumiesten ja toimittajien mahdollisista tavoitteista toteutuivat.


Kantajia tässä tammikuussa 2022 Helsingin käräjäoikeuteen tulleessa haasteasiassa ovat haastehakemuksen mukaan Worldwide Investments Company LLC, Cheyenne, Wyoming, USA sekä yhtiön ylläpitämän WinCapita -sijoitusklubin 635 jäsentä. Vastaaja on Suomen valtio, jota edustaa erikoisella tavalla oikeusrekisterikeskus. Itse en ole asiassa osallinen, en ole ollut mukana Wincapitan toiminnassa koskaan millään tavoin eikä minulle ole syntynyt Wincapitasta sen enempää hyötyä kuin haittaakaan.


Tämän sivun lopussa on kantajayhtiön rekisteritietoja, joiden mukaan yhtiön nimi on hieman erilainen kuin haastehakemukseen on kirjoitettu. Se on aivan vähäpätöinen asia mutta tällä sivulla kerrotaan myös miksi oikea vastaus ylläolevan kuvan ja kirjan kysymykseen saattaa olla "Ei Wincapita eikä Suomen valtio, vaan Lagos, Nigeria". Sillä havainnolla on erittäin suurta merkitystä kaikkien suomalaisten ja koko Suomen tulevaisuuden kannalta.


Aloitetaanpa kuitenkin Suomen viranomaisten toiminnan lainmukaisuuden valvonnasta. Onko sellaista valvontaa olemassa vai eikö sellaista ole? Oikeuskanslerinvirasto vastaa selvään kysymykseen, joka on hyvin aiheellinen -- onhan oikeuskanslerista yleisissä keskusteluissa käytetty myös nimitystä "oikeusgangsteri". Joillekin se on vain huumoria mutta saattaapa se joillekin olla omakohtaisesti koettuna totisinta totta vaikka Wincapitan toimintaan ei itse olisi osallistuttukaan.


Oikeuskanslerinviraston päätös

Koska tekaistuin väittein tehtyjä rajuja viranomaishyökkäyksiä oli jatkettu yhä vakavammin seurauksin jo yli kymmenen vuoden ajan niin asianomistajia, todistajia kuin näiden ystäviä sekä lainoppineita avustajia ja puolustajiakin vastaan, pyysin oikeuskansleri Tuomas Pöystiä selvittämään asiaa vuonna 2019.


Mitä siis valtion virsumiesten tekemiksi dokumentein osoitettujen tuhotöiden, näytösoikeudenkäyntien, pahoinpitelyiden, erittäin pitkäaikaisen vainoamisen ja murhien johdosta pitäisi tehdä? Ylimmän laillisuusvalvojan oikeaksi vahvistama vastaus on, että "ei mitään".


Oikeuskanslerinvirasto on vastuuviranomaisena ilmoittanut asiakirjassaan OKV/572/1/2020 niinsanotun "kummin kaiman" tekemällä päätöksellä eli vastuuhenkilön nimen salaten, että "sellaisia asioita ei ole syytä enemmälti selvittää tai tutkia". Kun tämä viranomaisten ja niiden virsumiesten laittoman toiminnan peittelyä ja syyllisten suojelemista koskeva selväsanainen vastaus tarkoittaa oikeuskanslerinviraston mukaan sanatarkasti myös murhia, asia on varmasti näin.


Valtion virsumiesten tekemien tuhotöiden, näytösoikeudenkäyntien, pahoinpitelyiden, erittäin pitkäaikaisen vainoamisen ja murhien johdosta ei tarvitse eikä varsinkaan saa tehdä mitään. Luonteeltaan tuollainen kielto on jokaiseen suomalaiseen kohdistettu peitelty uhkaus. Tarkemmin sanottuna, viranomaisrikollisten rikosmonopolin olemassaolon todeksi vahvistava laiton uhkaus viranomaisten ja niiden virsumiesten laittoman toiminnan peittelemiseksi ja syyllisten suojelemiseksi.


Ylimmät vastuuhenkilöt ja kirkon perinteinen vihollinen

TOINEN TOISIAAN LAITTOMUUKSISSA SUOJELEVILLA VIRANOMAISRIKOLLISILLA ON SIIS YLIMMÄN LAILLISUUSVALVOJAN ASIAKIRJASSAAN OKV/572/1/2020 TODEKSI VAHVISTAMA OIKEUS PAHOINPIDELLÄ, VAMMAUTTAA, TEHDÄ TUHOTÖITÄ, JÄRJESTÄÄ NÄYTÖSOIKEUDENKÄYNTEJÄ, VAINOTA JA MURHATA ILMAN VÄHÄISTÄKÄÄN PELKOA JOUTUA TEKEMISTÄÄN RIKOKSISTA MINKÄÄNLAISEEN VASTUUSEEN.


Kantelussa 13. joulukuuta 2022 myös eduskunnan oikeusasiamies on apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätöksellä ja esittelijäneuvos Terhi Arjola-Sarjan kirjallisella ilmoituksella todistanut ja tunnustanut kaikki seuraavat teonkuvaukset mainiten, että eduskunnan oikeusasiamiehen saama tieto virkamiesten tekemistä pahoinpitelyistä, vammauttamisista, murhista, täydellisistä tuhotöistä, vainoamisesta, kavaltamisesta, varastamisesta, asiakirjojen tietojen väärentämisestä ja näytösoikeudenkäynneistä "ei antanut täällä aihetta enempään" .


ERITYISESTI KRISTITTYJEN ONKIN SYYTÄ MUISTAA, ETTÄ HEIDÄN NIMELTÄÄN TIETÄMÄNSÄ JEESUS (INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) JOUTUI KÖYHIÄ, SAIRAITA JA VAMMAUTUNEITA AUTETTUAAN OMAN AIKANSA VIRANOMAISRIKOLLISTEN MURHAAMAKSI JA ETTÄ SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON ON SIKSI SYYTÄ OTTAA ETÄISYYTTÄ VALTIOON, JOKA VIRSUMIEHINEEN ON KIRKON PERINTEINEN VIHOLLINEN.


Koska köyhien, sairaiden ja vammautuneiden oikeuksia ja heidän auttajiaan vastaan tehtyjä viranomaisrikollisten hyökkäyksiä on käsitelty varsin ansiokkaasti myös muualla kuin tässä ja Raamatussa, laitan tähän erään sellaista koskevan linkin Puerto Ricosta (thedailybell.com): John W. Whitehead on Thursday, December 22, 2022 -- Yes, Jesus Would Have Been Branded a Domestic Extremist Today.


Digitaalinen itsepuolustus ja yksityisyyden suoja

Kuten oikeuskanslerinvirasto ja eduskunnan oikeusasiamies ovat yhtäpitävästi todeksi vahvistaneet, jokaisen on syytä jättää valtion virsumiehet rähisemään keskenään. Jonkin verran tämä näkyy myös uudenlaisena poliittisena liikehdintänä. Tällaisten ryhmien keskeisenä sanomana näyttäisikin olevan, että kansalaiset ovat joutuneet valistuneen yksinvaltiaan ja johtavan yläluokan yhteiseen hyvään pyrkivien tavoitteiden ja toimenpiteiden sijasta laadultaan aivan pohjalle vajonneen tai siellä jo alunperin olleen johtavan alaluokan eli myöhempien aikojen nousukkaiden alistamaksi.


Helpoimmin sellaisista alistajista ja niiden virsumiehistä pääsee eroon eristämällä koko joukkion kansalaisten normaalin elämän ulkopuolelle. Niihin ei tarvitse olla yhteydessä eikä niille tarvitse antaa mitään tietoja. Perinteisesti tällaista yhteiskunnan kahtia jakamista on pidetty huonona tapana toimia mutta on huomattava, että virsumiesten nousukasjoukkio on todella pieni alistettujen kansalaisten kokonaismäärään verrattuna ja että johtavan alaluokan nousukkaat ovat jo virsumiestensä laittomalla toiminnalla tuhonneet Suomen niinsanottuna oikeusvaltiona. Miten kaikkien muiden suomalaisten pitäisi siis toimia juuri nyt?


Virsumiehiä lukuunottamatta periaatteessa jokainen suomalainen joutuu jossakin elämänsä vaiheessa pohtimaan kuinka kansalaisia alistavan johtavan alaluokan ja sen virsumiesten väkivaltaisia hyökkäyksiä vastaan voi puolustautua. Näissä yhteyksissä on tullut varsin selväksi, että puolustautumiseen käytettävät tekniset keinot ovat vahvempia kuin poliittiset, "parlamentaariset" ja juridiset keinot, jotka useimmiten perustuvat juonitteluun, keinotekoisiin riitoihin, niillä rahastamiseen ja heikoimpien väkivaltaiseen alistamiseen.


Siksi teknisille keinoille on annettava etusija ehkä offshore-palveluita lukuunottamatta, vaikka toisinaan edes kaikkein rikkaimmat eivät pysty puolustautumaan suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteisiin soluttautuneiden roistojen jengiä vastaan. Juuri tuon roistojoukon laitonta toimintaa vastaan puolustautuminen on tärkein ja usein ainoa syy, jonka vuoksi offshore-palveluita käytetään -- eikä tax haven tarkoita "veroparatiisia", joka on tahallinen käännösvirhe. Tax haven on suojasatama, jonka avulla yritetään suojautua oman maan viranomaisten laittomalta toiminnalta.


Valitettavasti Suomen valtion nimissä joukkovoimalla tehdyt virsumiesten jengin laajamittaiset hyökkäykset matematiikkaa, fysiikkaa, tekniikkaa ja kaikkeen sellaiseen liittyvää vaativaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa vastaan edustavat niin Wincapitan tapauksessa kuin muihinkin yrityksiin ja yrittäjiin kohdistettuna äärimmäistä typeryyttä ja pahantapaisuutta. Siis juuri sitä mikä myös uusien poliittisten liikkeiden keskuudessa on yleisesti oltu havaitsevinaan nykyisten vallanpitäjien toimintatavaksi.


Tämän sivun alaosassa on siksi noin kaksikymmentä tähän aihepiiriin läheisesti liittyvää numeroitua englanninkielistä linkkiä virsumiesten laittomalta toiminnalta suojautumista varten (digital self-defence & privacy). Kaikkien teekkareiden hyvin tuntemaa Aku Ankkaa lainaten: "uinuva ankanpoika on paras ankanpoika". Wincapitastakin tunnetusta syystä voidaan vastaavasti sanoa, että "näkymätön suomalainen on paras suomalainen" -- ainakin oman turvallisuutensa kannalta.


Jokaista uhkaavat yleiset turvallisuusasiat tunnetaan esimerkiksi Twitterissä (nykyisin "X") parhaiten nimillä #ChatControl ja #GoingDark, jotka ovat Euroopan Unionin hankkeita KAIKKIEN kansalaisten yksityisyyden suojan, kirjesalaisuuden, sananvapauden, lehdistönvapauden ja internetiin kytkettyjen KAIKKIEN laitteiden turvallisuuden poistamiseksi. Perinteisen harhaanjohtamisen lisäksi digitaalisen itsepuolustuksen kaikki keinot ja niistä erityisesti #E2EEncryption ovat jokaiselle suomalaisellekin välttämättömiä, jotta virsumiesten laittomilta hankkeilta voidaan suojautua riittävästi jo etukäteen.


Valuuttakauppa EUR/USD

Toisin kuin television ja lehtien uutisissa on kerrottu, virsumiesten "erikoisoperaatio" Wincapitassa epäonnistuikin täydellisesti. Lopputulos oli täysin vastakkainen kuin laittomaksi hyökkäyssodaksi osoittautuneen operaation aikana yritettiin propagandan keinoin uskotella. Puolustustahtoa ei pystytty murtamaan edes sivullisia vastaan hyökkäämällä ja heidän omaisuuksiaan tuhoamalla. Kun ystäviltä saatiin jatkuvasti välttämättömiä perustarvikkeita ja lopulta syntyi liittoutumia kaikkein vahvimpien tukijoiden kanssa, virsumiehet joutuivat palaamaan lyötyinä sinne mistä olivat tulleetkin.


Suurempia virheitä kuin virsumiehet tekivät, tuskin kukaan olisi pystynyt tekemään. Tämän seurauksena he menettivät arvonsa muiden silmissä ja joutuivat ansaitsemansa halveksunnan kohteeksi. Virsumiesten ei tarvitsisi hävetä olemassaoloaan, jos Pohjoismaiden parhaiten tunnettu rahanpesupankki Nordea ja Suomen rakenteellisen korruption mallimaaksi tehnyt Veikkaus Oy olisi tuhottu Wincapitan sijasta. Niin olisi todella pitänyt tehdä, sillä poliisivirsumies Jouni Laihon mielipuolinen hanke yrittää palauttaa aikaisemmat valtasuhteet Wincapita tuhoamalla, vahingoitti virsumiehiä paljon enemmän kuin raunioiksi asti tuhottua Wincapitaa.


Raunioilta on kuitenkin noustu ja paljon uutta on rakennettu ulkomaisen avun turvin. Uusin menetelmin toteutettu signaalijärjestelmä ja automatiikkakin näyttävät jo toimivan, vaikka sopivan kauppapaikan valinta testeineen on vielä kesken. Yhtäpitävästi aikaisempien tietojen kanssa voidaan siksikin todeta, että virsumiesten esittämät väitteet valuuttakaupan yleisestä ja erityisestä toimintaperiaatteesta, valuuttakaupasta saatavista tuotoista sekä Wincapitasta ja siihen osallistuneista henkilöistä, ovat olleet varmuudella väärät -- ja ovat edelleen.


Wincapitan joutuminen poliisivirsumies Jouni Laihon käynnistämän laittoman hyökkäyksen kohteeksi on täten varmasti opettanut jokaiselle kuinka tärkeää on huolehtia puolustuksesta jo etukäteen. Tähän riittää aluksi, että mahdollisimman moni tieteen, tekniikan, julkaisutoiminnan ja rahapelien -- esimerkiksi vedonlyönnin, pörssipelien, kiinteistöpelien, rahastopelien, kryptovaluuttojen ja kasinopelien -- parissa työskentelevä suomalainen siirtää kaiken toimintansa ja varallisuutensa Suomen ulkopuolelle.


Poliisivirsumies Jouni Laihon käynnistämässä hyökkäyksessä Wincapitaan ja sivullisiakin kohtaan joukkovoimalla tehdyissä laajamittaisissa tuhotöissä on nykyisten sotauutisten valossa jotakin todella tuttua. Virsumies on virsumies vaikka voissa paistaisi -- mutta siitähän propagandaan ja hömppään keskittyneet lehdet ja televisio ovat jokaisen ymmärtämistä syistä täysin hiljaa.


Arvon ja arvottomuuden perusteista

Wincapitasta pitää erityisesti muistaa, että siellä tärkein tuote tai palvelu oli osto- ja myyntisignaalit tuottava signaalijärjestelmä. Kyky sellaisen kehittämiseen on luonteeltaan maailman arvokkain taloudellinen tieto ja taito. Kun sellaista vastaan on laittomin viranomaistoimin hyökätty -- eikä tämä koske ainoastaan Wincapitaa -- Suomen voidaan sanoa olevan äärimmäisen vaarallinen paikka kaikenlaisen uuden ja vaativan tekniikan kehittäjille.


Lopuksi arvaan, että Suomen valtio esittää jonkin tekaistun väitteen, jonka avulla haastehakemuksen asia voidaan jättää käsittelemättä, kuten oikeuskanslerinviraston kummin kaima asiakirjassaan OKV/572/1/2020 ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin kanteluasiassa 13. joulukuuta 2022 ovat maan tavaksi todenneet: "sellaisia asioita ei ole syytä enemmälti selvittää tai tutkia" ja "ei antanut täällä aihetta enempään".


Tässä Suomen valtiota koskevassa vahingonkorvausasiassa käsittelyn estämisen syyksi varmaankin riittää, että haastehakemuksessa liitteineen esitetyt tiedot ja perustelut ovat niin loogisesti kuin juridisestikin paljon vahvempia kuin laajamittainen teeskentely, vääristely, peittely, salailu ja harhaanjohtaminen -- joita Suomen valtiolta ja rakenteellista korruptiota propagandan avulla ylläpitäviltä epäitsenäisiltä toimittajilta voi nytkin kaikista suunnista odottaa.


Sellaisessa ei ole mitään uutta, vaan kyseessä on viranomaisrikollisuuden määritelmän mukainen vakiomuotoinen laiminlyönti ja vahingoittamistoimi tekijöistä ja kohteista riippumatta. Tällaisia ovat arvon ja arvottomuuden väliset erot Suomessa, jossa ei edes ole ikiroutaa eikä kasva banaaneita. Lainaan Marcus Porcius Cato -vanhempaa, jonka kerrotaan sanoneen toistuvasti "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam". Nykyajan Suomeen sovellettuna se tarkoittaa, että johtavan alaluokan jengiytyneistä nousukkaista pitää päästä eroon.


Yhteenveto ja mitä on odotettavissa

A -- Lyhin mahdollinen yhteenveto erittäin pitkästä ja raskauttavan näytön alkuperäisine dokumentteineen ja tietoineen sisältävästä haastehakemuksesta on -- kiitos toimittajien -- että suomalaiset eivät vielä tiedä mikä Wincapita oli ja kuinka valtion virsumiesten jengi (gang) toimii.


B -- Tapahtuipa tämän jälkeen mitä hyvänsä, Helsingin käräjäoikeuteen tammikuussa 2022 jätetyn haastehakemuksen johdosta tilanne saattaa virsumiesten jatkuvasta rähinöinnistä huolimatta -- taikka juuri sen vuoksi -- parantua merkittävästi.


C -- Rehellisiltä virkamiehiltä ja itsenäisiltä toimittajilta odotetaan nyt toimenpiteitä jengiläisten (gangsters) saattamiseksi vastuuseen teoistaan sekä tekojen yksityiskohtaista julkistamista -- ei virsumiesten jengiin (gang) liittymistä. Oikeuskanslerinviraston asiakirjassaan OKV/572/1/2020 esittämää väitettä, että "sellaisia asioita ei ole syytä enemmälti selvittää tai tutkia", ei ole syytä pitää totena.


D -- Tämän rikos- ja virkarikoskokonaisuuden näkyvimpiä tekijöitä ovat erityisesti poliisit, syyttäjät, käräjätuomarit ja ulosottomiehet sekä tuhotöitä joukkovoimalla pisimmälle vietäessä myös samaan järjestäytyneeseen jengiin (gang) liittyneet sosiaalityöntekijät ja Kansaneläkelaitoksen virkailijat esimiehineen ylimmälle tasolle asti. Näiden jengiläisten (gangsters) selvitettävät ja tutkittavat asiat koskevat järjestäytyneessä muodossa joukkovoimalla tehtyjä erittäin raskaita rikoksia ja virkarikoksia sekä niillä aiheutettujen erittäin suurten vahinkojen korvausvelvollisuutta.


E -- Kun mikään ei näytä laillisesti etenevän, ehdotan harkittavaksi voitaisiinko Suomeen luoda kansan tahtoon perustuva laillisuusvalvontajärjestelmä virsumiesten keskinäisen suojelujärjestelmän tilalle. Uusi järjestelmä toimisi siten, että ylimpiä laillisuusvalvojia olisi vain yksi ja tämä voitaisiin välittömästi erottaa tehtävästään ilman korvausta ja oikeutta päästä uudelleen vastaavaan tehtävään esimerkiksi 50000 kansalaisen vaadittua erottamista minkä tahansa 30 päivän mittaisen ajanjakson sisällä. Eduskunnan tehtävänä olisi tällöin valita uusi laillisuusvalvoja.


F -- Itse keskityn varsin hyvästä ja luonnollisesta syystä (TKK S) vääntämään eräitä yhtälöitä ja ohjelmakoodia sekä rakentamaan tarvittavia laitteita erilliskomponenteista alkaen. Siinä työssä kaikelle muulle perustan luova tärkein työkalu on lyijykynä, jota en usko virsumiesten pystyvän tuhoamaan. En siis ole kiinnostunut eikä minun tarvitse olla kiinnostunut virsumiesten laittomasta toiminnasta, vaikka 397-sivuisen haastehakemuksen (PDF 5.4 MB) huolellisesti alusta loppuun saakka lukenut olenkin.


G -- Kaiken yhdistävä johtopäätös ja kaikkien suomalaisten tulevaisuuden kannalta murheellisin havainto on, että virsumiesten ala-arvoisilla hyökkäyksillä matematiikkaa, fysiikkaa, tekniikkaa ja kaikkeen sellaiseen liittyvää vaativaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa vastaan voidaan olettaa olevan vakavia seurauksia. Sekä suoria, välillisiä, paikallisia että maailmanlaajuisia vakavia seurauksia.


H -- Helsinki ympäristöineen on kaikkien alojen ammattitaidottomuutta edustavien virsumiesten laittoman toiminnan johdosta jo menettänyt asemansa eräänä maailman parhaista sijoittumisalueista uusinta tekniikkaa kehittäville yrityksille, yrittäjille ja asiantuntijoille itselleen. Kun minullekin tuttu Sophia Antipolis ei parhaiten tuntemillani toimialoilla aikaisemmin sijoittautumispaikkaa etsiessäni pärjännyt Helsingille ja Espoolle, Nigerian Lagosinkin voidaan pian olettaa menevän meistä ohi.


I -- Vastuu tässä tarkoitettujen kaikkien vahingoittamistoimien seurauksista kuuluu jengiytyneiden virsumiesten laittoman toiminnan suomalaisille suojelijoille. Heitä ei tarvitse tässä erikseen nimetä, koska he edellämainittua yhtä poikkeusta lukuunottamatta ovat kirjoittaneet ja joutuvat kirjoittamaan oman nimensä asiaankuuluviin papereihin. Wincapitan tuhoaminen on vain yksi näyte viranomaisrikollisuudesta -- rakenteellisesta korruptiosta, jonka pystyisivät purkamaan ainoastaan ne, joiden laittomien etujen ylläpitämiseksi sellainen myös rikosmonopoliksi tunnistettavissa oleva järjestelmä on Suomeen luotu.


J -- Huhtikuussa 2024 edesmenneen OTL Ilkka Pitkäsen Helsingin käräjäoikeuteen jo tammikuussa 2022 jättämässä haastehakemuksessa Suomen viranomaisille on tarjottu uutta tilaisuutta toimia asian edellyttämällä laillisella ja kunniallisella tavalla. Edes minkään tuomioistuimen millään aikaisemmalla ratkaisulla ei ole asiassa merkitystä, koska Suomen tekemät kansainväliset sopimukset edellyttävät tuomioistuimilta riippumattomuutta. Riippumattomuus ja kunniallisuus ovat jokaisen ymmärtämällä tavalla ainoastaan kuvitteellista ja vain teeskentelyä, jos toisin toimitaan. Lisäksi pitää muistaa, että tämä Ilkka Pitkäsen arvioima kaikkien aikojen suurin viranomaisrikos Suomessa (kuva) ei ole läheskään ainoa lajissaan, vaikka kooltaan ehkä suurin onkin.


K -- Jäämme odottamaan Suomen valtion vastausta ja asian käsittelyä kaikkine uusine asiakirjoineen, jotka varmaankin saavat ansaitsemansa julkisuuden. Pituutta niillä täytyy olla selvästi enemmän kuin 397 sivua, mikäli haastehakemus on kokonaisuudessaan luettu. Väärinkäsitysten välttämiseksi suosittelen haastehakemuksen (PDF 5.4 MB) lukemista muillekin mutta uskon haastehakemuksen kokonaan lukeneiden määrän jäävän kolmea pienemmäksi.


L -- Lopuksi totean vanhaa sanontaa lainaten, että "kunniallinen elämä on mahdollista ainoastaan laittoman yhteiskunnan ulkopuolella" -- ja että tuo laiton yhteiskunta tarkoittaa rakenteelliseen korruptioon eli viranomaisrikollisuuteen perustuvaa suomalaisten virsumiesten järjestelmää. Allaolevista linkeistä on toivottavasti jonkin verran apua niille, jotka haluavat nyt aloittaa kaikille välttämättömän suojautumisen viranomaisten ja niiden virsumiesten laittomalta toiminnalta. Itsenäiset insinöörit, koodarit ja hakkerit tarjoavat suomalaisille sekä näkyvää että näkymätöntä kansainvälistä apua.


P.S. -- Esimerkkinä olkoon myös Wincapitaan aikaisemmilta osiltaan jonkin verran liittyvä uudempi samankaltainen asia, jossa joukkovoimaa käyttävien viranomaisten ja niiden virsumiesten toiminta täyttää viranomaisrikollisuuden tunnusmerkit kaikkein raskaimmalla tavalla. Onko tämän maan oikea nimi Finussia, Firan vai Finkistan?

www.virkamafia.fi

Valitettavasti nämä kaksi paljon julkisuutta saanutta hyökkäystä viranomaisten ja niiden virsumiesten laittoman toiminnan asianomistajia, todistajia sekä lainoppineita avustajia ja puolustajia vastaan eivät ole läheskään ainoita lajissaan. Lisäksi hyökkäykset jatkuvat julkisuudelta lähes kokonaan piilossa entistäkin laajempina ja tuhoisampina, koska viranomaisista ja niiden jengiytyneistä virsumiehistä riippumatonta lehdistöä Suomessa ei ole. Viranomaisrikollisuus on virsumiesten kieltämä sana.

Digitaalisen itsepuolustuksen tärkeyttä ja välttämättömyyttä jokaiselle suomalaiselle ei todella voi olla korostamatta. Kun virsumiehet eivät silloin voi saada selville ketä vastaan pitäisi hyökätä, koko johtava alaluokka joutuu rähinöimään keskenään yhtä tyylikkäästi kuin taistellessaan puiston penkiltä maahan pudonneesta puolityhjästä punaviinipullosta -- mutta suurempiakin voimia saatetaan valitettavasti tarvita. Seuraava korostettu kappale on lyhyt lainaus syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2002 julkaistun viranomaisrikollisuuden määritelmän tulevaisuutta koskevasta yhteenvedosta:

Viranomaisrikollisuus on Suomen ylivoimaisesti suurin yhteiskunnallinen ongelma. Tosiasiallista rikosmonopolia merkitsevänä se on myös kaikkien pienempien ongelmien ainoa todellinen syy, joka ei voi hetkessä poistua ilman suurempien voimien tarjoamaa apua. Näitä voimia ovat esimerkiksi suuret luonnonmullistukset, suuren osan väestöstä tuhoavat kulkutaudit ja suuri sota.

Toistan: En siis ole kiinnostunut eikä minun tarvitse olla kiinnostunut virsumiesten laittomasta toiminnasta, vaikka 397-sivuisen haastehakemuksen (PDF 5.4 MB) huolellisesti alusta loppuun saakka lukenut olenkin.
In memory of George Floyd (The New York Times)

LINKIT -- DIGITAL SELF-DEFENCE & PRIVACY


Kantajayhtiön yksityiskohtaiset tiedot (opencorporates.com) -- Name: Worldwide Investment Company LLC. Company Number: 2004-000467632. Company Type: Limited Liability Company. Incorporation Date: 24 May 2004. Dissolution Date: 31 May 2006. Jurisdiction: Wyoming (US). Registered Address: 2120 Carey Ave Ste 300, Cheyenne, WY 82001 USA, United States. Inactive Administratively Dissolved (Tax).

Lähteenä on ollut Wyoming Secretary of State (wyobiz.wyo.gov), jolta saa hieman enemmänkin tietoja. Esimerkiksi Registered Agent: FRONTIER REGISTERED AGENCY SERVICES LLC, 2120 Carey Ave, Cheyenne, WY 82001 USA. -- Email: info@wyoregisteredagent.com. Phone: 307.632.1103. Fax: 307.635.7430. Mail: Frontier Registered Agency Services LLC, 2120 Carey Avenue, Cheyenne, WY 82001. (wyoregisteredagent.com/contact-us/)


In Finnish only:

Veikkaus (PDF)

Veikkaus Oy:n edunsaajat (981 MB)

Viranomaisrikollisuuden määritelmä

Virkamiesten rikosmonopoli

Wincapita


HOME | WORLD | EMAIL | SUOMI | KARJALA |

.