HOME | WORLD CITIES | EMAIL | SUOMI | KARJALA |KARELIA FINLAND -- SUOMEN KARJALA

These municipalities and three cities of Finland were lost, when Russia (Soviet Union) attacked Finland on November 30, 1939 and continued the war until the end of WW2. Many of our homes were given to ignorant foreigners lured here from distant Ukraine with a lie that Karelia is a Russian territory. It is not. This is a list of municipalities and their neighbour municipalities of Karelia Finland.

Nämä Karjalan pitäjät ja kolme kaupunkia jäivät ryssän (Neuvostoliiton) haltuun, kun se aloitti hyökkäyssodan marraskuun 30. päivänä vuonna 1939 ja jatkoi sotaa toisen maailmansodan loppuun saakka. Monet kodeistamme annettiin ulkomaalaisille, joita houkuteltiin tänne kaukaisesta Ukrainasta valheella, että tämä on Venäjän aluetta. Ei ole. Luettelossa ovat Suomen Karjalan pitäjät ja niiden naapuripitäjät.Antrea Heinjoki. . . . . . Jääski. . . . . . . Kirvu . . . . . . . Viipuri . . . . . . Vuoksenranta. . . . Äyräpää

Harlu Impilahti . . . . . Ruskeala. . . . . . Sortavala . . . . . Suistamo

Heinjoki Antrea. . . . . . . Koivisto. . . . . . Muolaa. . . . . . . Viipuri . . . . . . Äyräpää

Hiitola Kaukola . . . . . . Kirvu . . . . . . . Kurkijoki

Impilahti Harlu . . . . . . . Salmi . . . . . . . Suistamo

Jaakkima Kurkijoki . . . . . Lumivaara . . . . . Sortavala

Johannes Koivisto. . . . . . Kuolemajärvi. . . . Viipuri

Jääski Antrea. . . . . . . Kirvu . . . . . . . Viipuri

Kanneljärvi Kivennapa . . . . . Muolaa. . . . . . . Uusikirkko

Kaukola Hiitola . . . . . . Kirvu . . . . . . . Käkisalmi . . . . . Räisälä

Kirvu Antrea. . . . . . . Hiitola . . . . . . Jääski. . . . . . . Kaukola . . . . . . Räisälä . . . . . . Vuoksenranta

Kivennapa Kanneljärvi . . . . Muolaa. . . . . . . Rautu . . . . . . . Terijoki. . . . . . Valkjärvi

Koivisto Johannes. . . . . . Kuolemajärvi

Korpiselkä Soanlahti . . . . . Suistamo. . . . . . Suojärvi

Kuolemajärvi Heinjoki. . . . . . Johannes. . . . . . Koivisto. . . . . . Muolaa. . . . . . . Uusikirkko. . . . . Viipuri

Kurkijoki Hiitola . . . . . . Jaakkima. . . . . . Lumivaara

Kyyrölä

Käkisalmi Kaukola . . . . . . Pyhäjärvi . . . . . Räisälä

Lahdenpohja

Lavansaari

Lumivaara Jaakkima. . . . . . Kurkijoki

Metsäpirtti Rautu . . . . . . . Sakkola

Muolaa Heinjoki. . . . . . Kanneljärvi . . . . Kivennapa . . . . . Kuolemajärvi. . . . Uusikirkko. . . . . Valkjärvi . . . . . Äyräpää

Petsamo

Pyhäjärvi Käkisalmi . . . . . Räisälä . . . . . . Sakkola

Pälkjärvi Ruskeala. . . . . . Soanlahti

Rautu Kivennapa . . . . . Metsäpirtti . . . . Sakkola . . . . . . Valkjärvi

Ruskeala Harlu . . . . . . . Pälkjärvi . . . . . Soanlahti . . . . . Sortavala . . . . . Suistamo

Räisälä Kaukola . . . . . . Kirvu . . . . . . . Käkisalmi . . . . . Pyhäjärvi . . . . . Sakkola . . . . . . Vuoksela. . . . . . Vuoksenranta

Sakkola Metsäpirtti . . . . Pyhäjärvi . . . . . Rautu . . . . . . . Räisälä . . . . . . Valkjärvi . . . . . Vuoksela

Salmi Impilahti . . . . . Suistamo. . . . . . Suojärvi

Seiskari

Soanlahti Korpiselkä. . . . . Pälkjärvi . . . . . Ruskeala. . . . . . Suistamo

Sortavala Harlu . . . . . . . Jaakkima. . . . . . Ruskeala

Suistamo Harlu . . . . . . . Impilahti . . . . . Korpiselkä. . . . . Ruskeala. . . . . . Salmi . . . . . . . Soanlahti . . . . . Suojärvi

Suojärvi Korpiselkä. . . . . Salmi . . . . . . . Suistamo

Suursaari

Säkkijärvi Vahviala

Terijoki Kivennapa

Tytärsaari

Uusikirkko Kanneljärvi . . . . Kivennapa . . . . . Kuolemajärvi. . . . Muolaa

Vahviala Säkkijärvi. . . . . Viipuri

Valkjärvi Kivennapa . . . . . Muolaa. . . . . . . Rautu . . . . . . . Sakkola . . . . . . Vuoksela

Viipuri Antrea. . . . . . . Heinjoki. . . . . . Johannes. . . . . . Jääski. . . . . . . Kuolemajärvi. . . . Vahviala

Vuoksela Räisälä . . . . . . Sakkola . . . . . . Valkjärvi . . . . . Äyräpää

Vuoksenranta Antrea. . . . . . . Kirvu . . . . . . . Räisälä . . . . . . Äyräpää

Äyräpää Heinjoki. . . . . . Muolaa. . . . . . . Vuoksela. . . . . . Vuoksenranta


HOME | WORLD CITIES | EMAIL | SUOMI | KARJALA |.